Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.market-fachowiec.pl

określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§ 1. Definicje i postanowienia ogólne

§ 2. Kontakt ze Sprzedawcą

§ 3. Wymogi techniczne

§ 4. Zakupy w Sklepie

§ 5. Płatności

§ 6. Realizacja zamówienia

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

§ 8. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

§ 9. Reklamacje

§ 10. Dane osobowe

§ 11. Zastrzeżenia

§ 1. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje

Sklep - serwis internetowy dający możliwość zakupu produktów przez internet, dostępny pod adresem www.market-fachowiec.pl, prowadzony przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy ul. Łowczej 4, 17-200 Hajnówka wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125901, numer NIP: 543-10-02-087, REGON: 050332909

Klient/Kupujący – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca przez osobę umocowaną, która zaakceptuje Regulamin;

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Sprzedawca - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce przy ul. Łowczej 4, 17-200 Hajnówka wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000125901, numer NIP: 543-10-02-087, REGON: 050332909

Rzecz – towary sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu internetowego na rzecz Klienta, za zapłatą ceny;

Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu Internetowego, określający rzeczy jakie zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy.

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Konto –nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto zawierające określone przez Sprzedawcę dane.

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady zawierania umów sprzedaży rzeczy pomiędzy Sprzedającym a Klientem, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego www.market-fachowiec.pl

2. Postanowienia ogólne

1. Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do rzeczy nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 K.C., ale zaproszenie do zawarcia umowy (art.71 K.C.).

3. Zdjęcia rzeczy zawarte na stronie www.market-fachowiec.pl służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich wzorów i mają charakter przykładowy.

4. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest podanie przez Klienta dokładnych danych adresowych wraz ze wskazaniem numeru telefonu lub adresu e – mail, pod którym Sprzedający będzie mógł skontaktować się z Klientem.

5. Warunkiem skorzystania z usług Sklepu www.market-fachowiec.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu oraz do korzystania z treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

7. Informacja o dostępności rzeczy i przewidywanym czasie oczekiwania na konkretny wzór/produkt znajduje się na stronie internetowej www.market-fachowiec.pl

§ 2. KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 3

2. Adres e-mail: sklep-online@market-fachowiec.pl

3. Telefon: 607 587 134

§ 3. WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera obsługującą JavaScript i pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 4. ZAKUPY W SKLEPIE

1. Kupujący dokonuje rejestracji w sklepie internetowym www.market-fachowiec.com lub loguje się na swoje konto internetowe.

2. Rejestracja w sklepie internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego są nieodpłatne.

3. Informacje podane przez Klienta w Formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych lub niewypełnienia wszystkich wymaganych pól w Formularzu Zamówienia, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.

4. Składanie zamówień za pośrednictwem Formularza Zamówień na stronie internetowej Sprzedającego jest możliwe przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

5. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, oraz w dni wolne od pracy będą realizowane nie wcześniej niż w kolejnym dniu roboczym.

6. Złożenie zamówienia następuje poprzez zalogowanie się na stronie Sklepu Internetowego, wypełnienie w Formularzu Zamówień wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki rzeczy oraz podjęcie innych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje, a następnie dodanie rzeczy do koszyka, wybór opcji dostawy i jej kosztów i potwierdzenie woli złożenia zamówienia.

7. Ceny towarów widoczne w Sklepie są podane w złotych polskich i obejmują podatek VAT. Są to ceny brutto.

8. Podatek VAT jest naliczany według stawki obowiązującej w momencie złożenia zamówienia i jest uwzględniony w cenie wskazanej na stronie. Ceny towarów, podane na stronie www.market-fachowiec.pl nie obejmują kosztów przesyłki.

9. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz koszty dostawy towaru podane do wiadomości Kupującego na ekranie podsumowania przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia.

10. Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

Zatwierdzenie zamówienia przez Klienta przyciskiem „Zatwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty” stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedającemu do zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.

11. Po wysłaniu zamówienia Klient otrzymuje na wskazany przez niego adres poczty e-mail lub drogą telefoniczną „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji” wraz ze: szczegółowym opisem zamówionych rzeczy, terminem realizacji dostawy poszczególnych towarów oraz wartością zamówionych rzeczy i kosztem przesyłki (potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną), łącznej cenie do zapłaty. W przypadku, gdy terminy realizacji dostaw poszczególnych rzeczy są różne, po otrzymaniu informacji „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji”, Klient ma prawo dokonać modyfikacji swojego zamówienia i zobowiązany jest poinformować Sprzedającego, czy wysyłka towarów ma nastąpić dopiero po realizacji wszystkich zamówionych przez niego rzeczy, czy też jednostkowo, w terminach określonych przez Sprzedającego w „Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji”. Po otrzymaniu ww. informacji dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta rzeczy. W tym momencie kwota łącznej ceny do zapłaty podana przez Sprzedającego wiąże obie strony umowy.

12. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia przed otrzymaniem od Sprzedającego „Potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji”. Rezygnacja z zamówienia powinna nastąpić przez wysłanie do Sprzedającego oświadczenia woli w tym zakresie drogą elektroniczną na adres sklep-online@market-fachowiec.pl lub przez telefoniczną informację na numery telefonów wskazane na stronie internetowej www.market-fachowiec.pl.

13. W celu usunięcia konta Klienta ze sklepu internetowego należy skontaktować się z obsługa sklepu korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu.

§ 5. PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić:

a. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy; w sytuacji wyboru przez Klienta sposobu płatności – przelew tradycyjny - zobowiązany on jest do prawidłowego wprowadzenia danych, a w szczególności tytułu przelewu.

b. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24

c. za pobraniem, tj. w momencie dostarczenia towaru do Kupującego do kwoty 500,00 zł brutto.

d. kodem promocyjnym

2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 48h od złożenia zamówienia. Po upływie tego czasu zamówienie jest anulowane przez Sprzedawcę.

3. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku wybrania przez Klienta tej metody płatności, na ekranie komputera pojawi się odpowiedni komunikat.

4. Płatności za pośrednictwem przelewu bankowego powinny być dokonywane na rachunek bankowy Sprzedającego o numerze: PL33 1020 1332 0000 1402 0835 7313

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko oraz nr zamówienia.

5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe nie ma wpływu na ceny rzeczy przy zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie jakichkolwiek zmian, o których mowa powyżej.

§ 6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia towaru wolnego od wad.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 7 dni roboczych liczonych od daty:

- wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego w przypadku wybrania opcji przedpłaty,

- w przypadku wyboru płatności e-przelewem za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl – przekazania Sprzedającemu przez DialCom24 Sp. z o.o. informacji o dokonaniu zapłaty przez Kupującego poprzez stosowny komunikat serwisu

- dostępności Towaru określonej w „Potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji” nie dłużej jednak niż 30 dni od daty zawarcia umowy.

3. Koszt dostarczenia rzeczy ponosi Klient. Koszt ten jest doliczany do ceny zamówionych rzeczy zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

4. Rzeczy są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem profesjonalnych przewoźników zgodnie z warunkami przez nich oferowanymi (cennikami przewoźników).

5. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki.

6. Do każdej przesyłki dołączany jest dowód zakupu (faktura VAT lub paragon fiskalny) według wyboru Klienta, po zaznaczeniu odpowiedniej opcji wyboru w formularzu zamówień.

7. Wraz z przesyłką, Klient otrzymuje od Sprzedającego pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz formularz odstąpienia od umowy.

8. Istnieje możliwość wysyłki towarów za granicę RP. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu.

9. Kupujący ponosi koszt ponownej dostawy zamówienia w przypadku w którym nie odebrał przesyłki z własnej winy oraz nie odstąpił od realizacji umowy sprzedaży.

10. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany w dowolnym momencie prezentowanych w Sklepie treści, warunków, kosztów, promocji.

11. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, do każdego zamówienia wystawia paragon lub fakturę VAT, które są wysyłane na adres e-mail oraz na konto Klienta na www.market-fachowiec.pl. Dokument ten stanowi dowód zakupu.

12. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa towar jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy. Należy upewnić się, że wszystkie dane podane na koncie Klienta są właściwe, ponieważ na te dane zostanie wystawiona faktura.

13. Dokonując rejestracji Konta na www.market-fachowiec.pl i akceptując niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Klient wyraża zgodę na wystawianie i otrzymywanie faktur i paragonów drogą elektroniczną obejmujących zakupy dokonane przez Klienta od Sprzedawcy. Faktury i paragony elektroniczne wysyłane będą na podany przez Klienta adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta Klienta w sklepie internetowym.

§ 7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

a. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.

b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy w Sklepie:

https://market-fachowiec.pl/dokumenty/formularz-zwrotu.pdf

Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości Sprzedawca prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§ 8. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

2. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi.

Zwrot wzajemnych świadczeń, powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. Zwracane przez Klienta rzeczy powinny zostać opakowane w odpowiedni sposób, odpowiadający rodzajowi rzeczy, zabezpieczający przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Rzeczy powinny być zwrócone wraz z akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy sprzedaży na adres Sprzedającego określony w niniejszym Regulaminie.

4. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie na adres wskazany w § 2 Regulaminu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

8. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.

§ 9. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

d. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

e. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

g. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

h. w dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje przedsiębiorcom w rozumieniu Art. 43 & 1 Kodeksu Cywilnego.

§ 10. REKLAMACJE

1. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności dostarczonych rzeczy z umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji.

2. Reklamacja może być złożona pisemnie na adres wskazany w niniejszym regulaminie lub drogą elektroniczną na adres: reklamacje-online@market-fachowiec.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu.

3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres: www.market-fachowiec.pl, 17-200 Hajnówka, ul. Armii Krajowej 3.

4. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument gwarancyjny, dowód zakupu lub potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku ich braku, Sprzedający dopuszcza złożenie reklamacji, o ile zostanie potwierdzony jego zakup.

5. Sprzedający rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

§ 11. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

a. mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.

b. pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.

c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów.

d. internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12. DANE OSOBOWE

1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji.

3. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. z siedzibą w Hajnówce ul. Łowcza 4, e-mail: iod@puk-hajnowka.pl nr tel 85 682 23 57

4. Dane osobowe (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz szczegóły dotyczące wykonywanej usługi) zostały podane w celu prawidłowego wykonania usługi,

5. Dane będą przetwarzane w prawnie uzasadnionym celu Administratora (w celu prawidłowego wykonania usługi).

6. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom – podmiotom, z których korzysta Administrator przy ich przetwarzaniu, t.j. firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, itp.

7. Dane osobowe nie będą przekazane poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

8. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania zawartej pomiędzy stronami umowy, a także po jej zakończeniu w celu: dochodzenia i obrony roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (w szczególności w zakresie podatków i rachunkowości), zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych,

9. Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

11. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego

12. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.07.2022r.

§ 11. ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

5. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Łowcza 4

17-200 Hajnówka

NIP: 543-10-02-087

REGON: 050332909

adres e-mail: sklep-online@market-fachowiec.pl

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ..........................................................................................................................

– Imię i nazwisko Konsumenta ..................................................................................................................................

- Adres Konsumenta ........................................................................................................................................

Podpis Konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.