Zwroty i reklamacje

Zwrot towaru:

Prawo do zwrotu zakupionego towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30.05.2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014,  poz. 827 ze zm.) Art.27, konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od otrzymania towaru. Rezygnacja może być częściowa lub z całego zamówienia. Zgodnie z ww. ustawą, prawo do zwrotu nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument (Konsument w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego).

Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Prosimy o dołączenie dowodu zakupu (oryginał paragonu lub faktury VAT). Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru (koszt odesłania Towaru do Sklepu) odbywa się na koszt Konsumenta.

Uwaga: Sklep Market Fachowiec nie odbiera żadnych przesyłek pobraniowych.

Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty chronione prawami autorskimi, takie jak oprogramowanie, płyty CD itp.

UWAGA: Prosimy, aby Klient poinformował Market Fachowiec uzupełniając formularz zwrotu towaru i przesłał go na adres mailowy sklep-online@market-fachowiec.pl do 14 dni od daty otrzymania przesyłki. 

Pobierz: Formularz zwrotu

Zgłoszenie reklamacyjne i gwarancyjne:

Towary oferowane przez Market Fachowiec posiadają gwarancję producenta. Gwarancji nie podlegają uszkodzenia mechaniczne (typu: wgniecenia, rozdarcia, obtarcia, rozcięcia etc.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem. Reklamacja towaru polega na zgłoszeniu obsłudze sklepu informacji o usterce przez formularz reklamacyjny, następnie wysłaniu produktu wraz z opisem reklamacji, (prosimy od dołączenie dowodu zakupu - paragon lub faktura) na adres biura firmy. Koszty wysyłki pokrywa kupujący.

Gwarancja producenta jest udzielana na okres określony w karcie gwarancyjnej. Warunki gwarancji określone są dla każdego produktu w karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta.

UWAGA: Market Fachowiec nie odbiera przesyłek pobraniowych oraz wysłanych na koszt odbiorcy Market Fachowiec. Po otrzymaniu informacji o reklamacji od Klienta i towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z opisem, firma Market Fachowiec PUK Sp. z o.o. jest zobowiązana do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni. 

UWAGA: Prosimy, aby Klient poinformował Market Fachowiec o zamiarze reklamacji towaru i przesłał wypełniony formularz reklamacyjny na adres mailowy reklamacje-online@market-fachowiec.pl

Pobierz: Formularz reklamacyjny